ท่านทราบหรือไม่ว่า กล้องวงจรปิดจะมีอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้นจะเกิดการเสื่อมสภาพของตัวเซ็นเซอร์รับภาพ (CCD) ซึ่งทำให้คุณภาพของภาพที่ได้ลดลง จนไม่อาจจะระบุหน้าตาของคนร้าย หรือระบุการกระทำผิดได้ นอกจากนี้ความร้อนของหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพของกล้องวงจรปิด หรือความเสื่อมสภาพ ของสายสัญญาณภาพอาจนำอันตรายมาสู่ที่พักอาศัย หรือทรัพย์สินของท่านได้ เพื่อให้ระบบกล้องวงจรปิดของท่าน ทำงานอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด การดูแลรักษาอุปกรณ์ และตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ทำไมต้องเป็นบริการจาก EK-KARAJ COMPUTER เท่านั้น บริการของเราครอบคลุมอะไรบ้าง
  - ความน่าเชื่อถือ กับความเป็นมืออาชีพในด้านกล้องวงจรปิด
และระบบคอมพิวเตอร์
  - ตรวจสอบประวัติการทำงานของกล้อง และเครื่องบันทึกทั้งหมด
  - ช่างตรวจสอบเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมแล้ว
  - ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อทุกส่วนของระบบกล้องวงจรปิด นับตั้งแต่ระบบสายสัญญาณภาพ, ความร้อนของหม้อแปลง, การทำงานของเครื่องบันทึกภาพ, การเชื่อมต่อสายสัญญาณภาพกับอุปกรณ์เครื่องบันทึกภาพ
  - อุปกรณ์การทำงาน และอะไหล่นำเข้ามีพร้อมอยู่ตลอดเวลา   - ทำความสะอาดตัวกล้อง กล่องครอบกล้อง และ เลนส์
  - การให้บริการที่รวดเร็ว และเอาใจใส่   - ปรับมุม และองศาของกล้อง ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  - มีรายงานการตรวจสอบ หลังเข้าตรวจสอบระบบให้กับหัวหน้างาน
หรือเจ้าของกิจการทุกครั้งที่ให้บริการ
  - ตรวจสอบการทำงานของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการดูภาพ
ผ่านอินเทอร์เน็ต
    - ตรวจสอบระบบการบันทึกภาพ และการดูภาพย้อนหลัง
    - มีรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงสถานะการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดของตนเอง
    - หม้อแปลงไฟกล้อง (Adapter)