Posted on

คนส่วนใหญ่ติดสมาร์ทโฟน! ใช้ทำอะไรมากที่สุด

เว็บไซต์ onlinecolleges.com ได้รวบรวมข้อมูลสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน มาทำเป็นInfographic มาให้ผู้อ่านได้รับทราบว่า คนส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือในด้านอะไรบ้าง ? ซึ่งจากข้อมูลรูปภาพที่เห็นนี้พบว่า 65% จากการสอบถามทั้งหมด มีพฤติกรรมที่เลิก iPhone ไม่ได้  จริงๆ Continue reading คนส่วนใหญ่ติดสมาร์ทโฟน! ใช้ทำอะไรมากที่สุด