Posted on

จีนเพิ่มหลักสูตร AI สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาแล้ว เพื่อผลิตบุคลากรรองรับ ไม่ต้องรอถึงมหาวิทยาลัย

alt="Book"

คนที่ติดตามเรื่อง AI คงทราบว่าปัญหาใหญ่หนึ่งของวงการนี้ในโลกคือการขาดแคลนบุคลากร ล่าสุดจีนมีแผนแก้ปัญหานี้ที่จริงจังขึ้นอีก โดยนำหลักสูตร AI มาใส่เป็นวิชาหนึ่งในระดับมัธยมศึกษาเลย เพื่อสร้างบุคลากรกันตั้งแต่เยาวชน ไม่ต้องรอให้ถึงระดับมหาวิทยาลัย Continue reading จีนเพิ่มหลักสูตร AI สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาแล้ว เพื่อผลิตบุคลากรรองรับ ไม่ต้องรอถึงมหาวิทยาลัย