Posted on

Alibaba ประกาศลงทุนใน Lazada เพิ่มอีก 2 พันล้านดอลลาร์ เชื่อมั่นในตลาด Southeast Asia

alt="Lazada"

Alibaba ประกาศวันนี้ว่าจะเพิ่มเงินลงทุนในอีคอมเมิร์ซ Lazada อีกถึง 2 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เมื่อรวมกับเงินลงทุนในอดีต ในปี 2016 และ 2017 ตอนนี้ Alibaba ได้ลงทุนไปแล้วรวมถึง 4 พันล้านดอลลาร์ Continue reading Alibaba ประกาศลงทุนใน Lazada เพิ่มอีก 2 พันล้านดอลลาร์ เชื่อมั่นในตลาด Southeast Asia

Posted on

Alibaba ไตรมาสล่าสุดรายได้เพิ่มอีก 61% ซีอีโอบอก “นี่แค่การเริ่มต้น”

Alibaba รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสล่าสุด กรกฎาคม-กันยายน 2017 มีรายได้เพิ่มขึ้น 61% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 8,285 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 2,616 ล้านดอลลาร์

alt="Alibaba"

ซีอีโอ Daniel Zhang กล่าวว่าผลลัพธ์ที่ออกมานี้ยังเป็นแค่การเริ่มต้นของกลยุทธ์ในการหลอมรวมช่องทางจำหน่ายออนไลน์และออฟไลน์เข้าหากัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพและได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป Continue reading Alibaba ไตรมาสล่าสุดรายได้เพิ่มอีก 61% ซีอีโอบอก “นี่แค่การเริ่มต้น”