Posted on

สู่ยุคโรงงานลดสาย NIST ออกแนวทางการติดตั้งระบบควบคุมแบบไร้สายในโรงงาน

No Description

NIST ออกเอกสารแนะนำการใช้เครือข่ายไร้สายในโรงงาน NIST AMS 300-4 เป็นครั้งแรกที่ NIST ออกแนวทางการใช้เครือข่ายไร้สายในโรงงาน จากเดิมที่มีการออกแนวทางการรักษาความปลอดภัยในโรงงานมาตั้งแต่ปี 2013

เอกสารออกมาเพื่อวิศวกรที่ดูแลระบบควบคุมโรงงานอยู่เดิม จึงปูพื้นตั้งแต่ระบบเครือข่ายและระบบไร้สาย ไปจนถึงไปการจัดการคลื่นความถี่ นอกจากนี้แนะนำไปถึงข้อแตกต่างระหว่างระบบควบคุมแบบมีสายในโรงงานเดิม กับระบบไร้สาย โดยเตือนให้วิศวกรต้องคำถึงนึงถึงความเสี่ยงที่แพ็กเก็ตจะสูญหาย, ระยะเวลาหน่วงที่ยอมรับได้, และจำนวนอุปกรณ์บนเครือข่าย

เอกสารให้คำแนะนำทั่วไปว่าระบบควบคุมแบบไร้สายนั้นสามารถนำมาใช้งานได้หลายอย่าง เช่น การมอนิเตอร์โรงงานและอาคาร, การเตือนถึงสภาพแวดล้อม, การควบคุมระดับสูง, และระบบสำรอง feedback control ที่ระบบหลักใช้สาย ส่วนการใช้งานด้านความปลอดภัยโรงงานนั้น แม้จะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้แนะนำ

ทาง NIST เตรียมออกแนวทางการใช้เครือข่ายไร้สายเพิ่มเติมในอนาคต เช่น การประสานงานระหว่างหุ่นยนต์

ที่มา – NIST, Blognone

ภาพโดย MichaelGaida

Share Button