Posted on

Alibaba ประกาศลงทุนใน Lazada เพิ่มอีก 2 พันล้านดอลลาร์ เชื่อมั่นในตลาด Southeast Asia

alt="Lazada"

Alibaba ประกาศวันนี้ว่าจะเพิ่มเงินลงทุนในอีคอมเมิร์ซ Lazada อีกถึง 2 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เมื่อรวมกับเงินลงทุนในอดีต ในปี 2016 และ 2017 ตอนนี้ Alibaba ได้ลงทุนไปแล้วรวมถึง 4 พันล้านดอลลาร์

Alibaba บอกว่าการลงทุนเพิ่มเติมต่อเนื่อง มาจากความมั่นใจในอนาคตของ Lazada กับตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นส่วนหนึ่งในแผนการเติบโตของเครือ Alibaba

แถลงการณ์นี้ยังระบุว่า Max Bittner ซีอีโอคนปัจจุบันจะเปลี่ยนไปรับบทบาทที่ปรึกษาอาวุโสให้กับกลุ่ม Alibaba โดย Lucy Peng ประธานบอร์ด Lazada จะมารับตำแหน่งซีอีโอคนใหม่เพิ่มเติมอีกตำแหน่งแทน

Lazada ก่อตั้งในปี 2012 ปัจจุบันมีร้านค้าท้องถิ่นบนแพลตฟอร์ม 145,000 ราย มีแบรนด์สินค้า 3,000 แบรนด์ และมีฐานลูกค้า 560 ล้านคน

ที่มา: Alizila, Blognone

Share Button