Posted on

BMW เปิดตัวระบบชาร์จไฟไร้สายของตัวเอง เริ่มนำมาใช้งานกับรถ Series 5

alt="bmw-530e-phev-wireless-charging-4"

BMW ได้เผยโฉมโซลูชันสำหรับชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แบบไร้สายของตัวเอง โดยจะเริ่มมาใช้งานในปี 2018 กับ BMW 530e รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน ไฮบริดเป็นรุ่นแรก

แท่นชาร์จไร้สายของ BMW จะติดตั้งไว้ที่พื้น จ่ายไฟที่ 3.2 kW ซึ่งสำหรับ 530e ที่มีแบตเตอรี่ขนาด 9.2 kWh จะใช้เวลาชาร์จราว 3 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งถือว่าไม่แตกต่างจากแท่นชาร์จแบบลากสายมากนัก (i Wallbox ของ BMW จ่ายไฟที่ 3.7 kW และใช้เวลา 3 ชั่วโมงในการชาร์จ 530e)

BMW ยังไม่ได้ระบุราคาวางจำหน่ายของระบบชาร์จไร้สาย รวมถึงประเทศที่จะวางขายแต่ก็คาดว่าสหรัฐและยุโรปจะได้เป็นกลุ่มแรก

ที่มา – CNET, Blognone

 

Share Button