ติดต่อเราได้ที่นี่


บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1805, 1807 ถ.ลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-349-4600 โทรสาร: 02-349-4609
อีเมล: onlinesales@ekkaraj.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0-1155-36007-636

Social Presence


ข้อมูลติดต่อแผนกต่างๆ

Service, Technical, Sales, Financial & Accounting, Online

ฝ่ายขายออนไลน์ ลูกค้าออนไลน์ ติดต่อที่นี่

Tel.: 02-349-4600 ต่อ 126, 136
Email: onlinesales@ekkaraj.co.th

สอบถามสินค้า หรือ ขอใบเสนอราคา ได้ที่นี่ คลิก เพิ่มเพื่อน


Service

ติดต่อฝ่ายบริการ ติดต่อแจ้งซ่อม, ส่งซ่อม, เคลมสินค้า, เปลี่ยนสินค้า

คุณกัญณพร ปรีเปรม (ลูกเกด)
โทร. 02-349-4600 ต่อ 118
Email: service@ekkaraj.co.th

คุณปณิดา ขยันการ  (จูน)
โทร. 02-349-4600 ต่อ 119
Email: service@ekkaraj.co.th

คุณพัชราภา ว.
โทร. 02-349-4600 ต่อ 122
Email:  patcharapa@ekkaraj.co.th

ติดต่อฝ่ายเซอร์วิสทางไลน์ คลิก เพิ่มเพื่อน

Technical Support

ติดต่อด้านเทคนิค ให้คำแนะนำปรึกษาในการแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับสินค้า และบริการ

คุณสุวัจร์  อุบลพืช
โทร. 02-349-4600 ต่อ 138 
Email:  suwat@ekkaraj.co.th

คุณวรวุฒิ  เจริญนิตย์
โทร. 02-349-4600 ต่อ 143 
Email:  vorawut@ekkaraj.co.th

คุณฉัตรชัย เรืองทิพย์
โทร. 02-349-4600 ต่อ 115 
Email: man_ruengthip@ekkaraj.co.th

คุณชัยณรงค์ วรกิจกำจร
โทร. 02-349-4600 ต่อ 140 
Email:  chainarong@ekkaraj.co.th

ฝ่ายขาย (สำนักงานใหญ่)

คุณสุจิรา พวงกิจจา
Tel.: 02-349-4600 ต่อ 130
Email: Sujira@ekkaraj.co.th

คุณวรรณพร แสงแผ้ว
Tel.: 02-349-4600 ต่อ 133
Email: Wannaporn@ekkaraj.co.th

คุณภัคภร วาเลย์ดิ
Tel.: 02-349-4600 ต่อ 132
Email: Pakkapond@ekkaraj.co.th

คุณรณชัย มั่นทองคำ
Tel.: 02-349-4600 ต่อ 137
Email: ronnachai@ekkaraj.co.th

คุณสุภาพร มาดเมาะ
Tel.: 02-349-4600 ต่อ 154
Email: supaporn@ekkaraj.co.th

ฝ่ายขาย (สำนักงานใหญ่)

คุณธีระพันธ์ เลิศเขื่อนขันธ์
Tel.: 02-349-4600 ต่อ 124
Email: Theraphan@ekkaraj.co.th

คุณพัณณ์ชิตา วุฒิกุลพิพัฒน์
Tel.: 02-349-4600 ต่อ 127
Email: Panchita@ekkaraj.co.th

คุณลิตา เรืองไชยเดช
Tel.: 02-349-4600 ต่อ 125
Email: Lita@ekkaraj.co.th

คุณณัฐกวีร์ จากผา
Tel.: 02-349-4600 ต่อ 129
Mobile: 083-614-4651 
Email: Natkavee_on@ekkaraj.co.th

คุณกนิษฐา คงเปลื้อง
Tel.: 02-349-4600 ต่อ 110
Mobile: 098-263-2415
Email: kanittha@ekkaraj.co.th

คุณปิติญาพร ปั้นทอง
Tel.: 02-349-4600 ต่อ 152
Mobile: 081-935-6130
Email: pitiyaporn@ekkaraj.co.th

ฝ่ายขาย สาขา 1

คุณนาริมาน บีดิล(นา)
Tel.: 02-914-4069 
Mobile: 095-116-1788
Email: nar@ekkaraj.co.th

คุณจารุวรรณ (จอย)
Tel.:02-914-4069
Mobile: 080-223-4006
Email: jaruwan@ekkaraj.co.th

คุณอำไพ (ต๊ะ)
Tel.: 02-914-4069
Mobile: 098-907-0541
Email: tah@ekkaraj.co.th

คุณรจนี ในจิตร
Tel.: 02-914-4069 
Mobile: 089-679-2854 
Email: roj@ekkaraj.co.th

คุณนพมาศ สีหะแสง (จอย)
Tel.: 02-914-4069 
Mobile: 089-525-2030 
Email: noppamas@ekkaraj.co.th

ฝ่ายขาย สาขา 2

คุณภัคจิรา จำนงค์
Tel.: 02-948-8070
Mobile: 064-232-4536 , 087-718-6629
Email: phakjira@ekkaraj.co.th

คุณนิชาภา ศุภวัฒน์
Tel.: 02-948-8070
Mobile: 080-544-5462
Email: nichapa@ekkaraj.co.th

คุณโศภิษฐ์ ยืนสุข
Tel.: 02-948-8070
Mobile:089-695-8167
Email: sopit@ekkaraj.co.th

คุณภาวิณี โลจันติ
Tel.: 02-948-8070
Mobile: 081-234-6673
Email: pawinee@ekkaraj.co.th

คุณอนงค์ลักษณ์
Tel.: 02-948-8070
Mobile: 089-110-4494
Email: anonglak@ekkaraj.co.th

คุณสุมณฑา
Tel.: 02-948-8070 
Mobile: 092-343-3882
Email: sumontha@ekkaraj.co.th

ฝ่ายขาย สาขา 3

คุณวีรชน เสนาไชย (Veerachon Senachai)
Tel.: 094-992-6412 
Email: veerachon_s@ekkaraj.co.th

คุณจิรานนท์ ทานนท์ (Jiranon Thanon)
Tel.: 084-761-4379 
Email: jiranon@ekkaraj.co.th

คุณนนทวรพรรษ วรเดชอุดมพงศ์ (Nonthavaraphas Varadechudompong)
Tel.: 089-894-5664
Email: nonthavaraphas@ekkaraj.co.th

คุณจิรกานต์ เลารัมย์   (Jirakarn Luorum)
Tel.: 087-469-6455
Email: jirakarn@ekkaraj.co.th

คุณวาสนา หอมจันทร์ (Vassana Homchan)
Tel.: 094-465-5409 
Email: vassana@ekkaraj.co.th

คุณรัจนา ทับทอง (Ratjana Tubthong)
Tel.: 081-850-1736 
Email: ratjana@ekkaraj.co.th

คุณกันตวัฒน์ โพธิ์คุ้ม (Kantawat Phokhum)
Tel.: 086-533-4899
Email: kantawat@ekkaraj.co.th

คุณภัทษร ธนไชยมงคล(Phattasorn Tanachaimongkol)
Tel.: 086-890-7516
Email: phattasorn@ekkaraj.co.th

คุณชัยวัฒน์ สุขอินทร์ (Chaiwat Suk-in)
Tel.: 081-6466045
Email: chaiwat.s@ekkaraj.co.th

ฝ่ายขาย (Freelance)

คุณสุราษฎร์ (ตี๋)
Tel: 081-633-2565
Email: surat@ekkaraj.co.th


Financial & Accounting

คุณธัญญ์กมน ผิวคำ
Tel.: 02-349-4600 ต่อ 111
Email: thankamol@ekkaraj.co.th

 

ฝ่ายขาย สาขา 3 (โปรเจคทีม)

คุณณัฏฐกันย์ ใจอารีย์
Tel.: 098-5478955, 081-6964116
Email: nattakan@ekkaraj.co.th

 

วิธีชำระเงิน