ประกาศรับสมัครงาน

1. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (IT Support On-site)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ 20  ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ  ปวช., ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ และ Printer
 • ยินดีรับนักเรียน / นักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการและผลตอบแทน :-

 • เงินเดือน
 • กองทุนเงินประกันสังคม
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • วันลาพักผ่อนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

สนใจสมัครงาน
ติดต่อ คุณพัชราภา โทร. 02 349-4600 ต่อ 122 หรือ อีเมล์มาที่ service@ek-karaj.co.th


2.เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ 20  ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ  ปวช., ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ และ Printer
 • ยินดีรับนักเรียน / นักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการและผลตอบแทน :-

 • เงินเดือน
 • กองทุนเงินประกันสังคม
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • วันลาพักผ่อนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

สนใจสมัครงาน
ติดต่อ คุณมงคล โทร. 081-336-4827, 02 349-4600 ต่อ 120 หรือ อีเมล์มาที่ service@ek-karaj.co.th


3. ช่างคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ไอที

- ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และสินค้าไอที อื่นๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ  ปวช., ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ และ Printer
 • ยินดีรับนักเรียน / นักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการและผลตอบแทน :-

 • เงินเดือน
 • กองทุนเงินประกันสังคม
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • วันลาพักผ่อนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน:
บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1805, 1807 ถ.ลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

สนใจสมัครงาน
ติดต่อ คุณมงคล โทร. 081-336-4827, 02 349-4600 ต่อ 120 หรือ อีเมล์มาที่ service@ek-karaj.co.th


4. ต่ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่น IT หลายอัตรา

เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ขณะนี้เราต้องการหาทีมงานด้าน IT Solution ของ Product ต่างๆ เช่น VMWare, Cisco, Backup Solution,Storage Solution, Cloud Computing, Microsoft เช่น Active Directory, Exchange Server, SQL Server, SharePoint, System Center และพวก Network, Wireless Solution และ Security Product ทุกตัว โดยออกแบบระบบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และจำหน่าย Hardware/Software Server/Client.

คุณสมบัติของผู้สมัคร :-

 • สถานที่ทำงาน ลาซาล เขตบางนา กรุงเทพฯ
 • ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาการตลาดที่มีความรู้ในสินค้า Information & Technology
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายในสินค้าและโครงการเกี่ยวกับ IT
 • มีมนุษย์สัมพันธ์บุคลิกภาพดี ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ระดับองค์กรใหญ่ และระดับ International จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก
 • ชอบทำงานเป็นทีมและชอบทำงานนอกสถานที่ 
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
 • มีทัศนคติที่ดีและสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดีเยี่ยม
 • สามารถเดินทางไปดูงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
 • มีความสามารถในด้านการเป็นผู้นำ
 • ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

รายละเอียดงาน:-

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนดูแลลูกค้าเก่าที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ติดต่อและประสานงานการขาย เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
 • เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างลูกค้าและ supplier และเจ้าหน้าที่บริษัท
 • เดินทางติดต่อลูกค้า พร้อมทั้งการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทได้
 • ทำเอกสารเพื่อเสนองานแก่ลูกค้า
 • มองหาโอกาส/ช่องทางการขายนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด (เพื่อเพิ่มยอดให้กับตัวเอง)
 • สามารถเจรจาต่อรอง แก้ปัญหา ตลอดจนปิดการขายได้ด้วยตนเอง

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่ง Resume พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ pakkapond@ek-karaj.co.th
หรือส่งข้อความสอบถามที่ m.me/ekkarajcom


5. ฝ่ายขาย Executive Sale & Marketing

รายละเอียดของงาน:-

 • ดำเนินการขายและให้บริการลูกค้าด้านสินค้าไอที
 • จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า และปิดการขาย
 • ออกเยี่ยมลูกค้าตามโอกาส เพื่อรักษาลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ทำงานประจำออฟฟิตที่สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :-

 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อัธยาศัยดี ชอบการพูดคุย มีใจบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จะดีมาก
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00น. หยุด เสาร์- อาทิตย์
 • สถานที่ทำงาน บริษัท เอกราชคอมพิวเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท 105

สวัสดิการและผลตอบแทน :-

 • เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
 • กองทุนเงินประกันสังคม
 • เสื้อฟอร์ม
 • วันลาพักผ่อนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

ติดต่อสมัครงานฝ่ายขาย
โทร 02-349-4600 ต่อ 130, 124 หรือส่งประวัติมาที่อีเมล์ onlinesale@ek-karaj.co.th
หรือส่งข้อความสอบถามที่ m.me/ekkarajcomวิธีชำระเงิน