ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Emerson For Computer , Server ราคาพิเศษ มาตราฐานอเมริกา

       
  Emerson Liebert itON 600VA/360W (PSA600-UX, PSA600-BX, PSA600H-UX, PSA600H-BX) Quotation
  Emerson Liebert itON 850VA/480W (PSA850-UX, PSA850-BX) Quotation
  Emerson Liebert itON 1000VA/600W (PSA1000-UX, PSA1000-BX) Quotation
  Emerson Liebert PSA 500VA/300W (PSA500MT3-230U) Quotation
  Emerson Liebert PSA 650VA/390W (PSA650MT3-230U) Quotation
  Emerson Liebert PSA 1000VA/600W (PSA1000MT3-230U) Quotation
  Emerson Liebert PSA 1500VA/900W (PSA1500MT3-230U) Quotation
  Emerson Liebert PSI 750VA/675W (PS750RT3-230) Quotation
  Emerson Liebert PSI 1000VA/900W (PS1000RT3-230) Quotation
  Emerson Liebert PSI 1500VA/1350W (PS1500RT3-230) Quotation
  Emerson Liebert PSI 2200VA/1980W (PS2200RT3-230) Quotation
  Emerson Liebert PSI 3000VA/2700W (PS3000RT3-230) Quotation