เครื่องสำรองไฟ Eaton มีบริการ Onsite ทั่วประเทศโดย Eaton มาตราฐานอเมริกา

  Eaton 5L 600VA / 360Watt / Line interactive [5L600TH] 1,600.-
  Eaton 5L 800VA / 480Watt / Line interactive [5L800TH] 2,190.-
  Eaton 5L 1000VA / 600Watt / Line interactive [5L1000TH] 3,190.-
  Eaton 5E 1100VA / 660Watt / Line interactive [5E1100iUSB] 5,050.-
  Eaton 5E 1500VA / 900Watt / Line interactive [5E1500iUSB] 6,950.-
  Eaton 5E 2000VA / 1200Watt / Line interactive [5E2000iUSB] 8,280.-
  Eaton 5P 850VA/600W / Tower / Line-Interactive High Frequency [5P850i] 12,900.-
  Eaton 5P 1150VA/770W / Tower / Line-Interactive High Frequency [5P1150i] 15,200.-
  Eaton 5P 1550VA / 1100W / Tower / Line-Interactive High Frequency [5P1550i] 17,800.-
  Eaton 5P 850VA/600W / Rack 1U / Line-Interactive High Frequency [5P850iR] 14,200.-
  Eaton 5P 1150VA/770W / Rack 1U / Line-Interactive High Frequency [5P1150iR] 16,790.-
  Eaton 5P 1550VA / 1100W / Rack 1U / Line-Interactive High Frequency [5P1550iR] 21,500.-
  Eaton 5PX 1500VA / 1350W / Tower ,Rack 2U / Line-Interactive High Frequency [5PX1500iRT] 25,400.-
  Eaton 5PX 2200VA / 1980W / Tower ,Rack 2U / Line-Interactive High Frequency [5PX2200iRT] 37,500.-
  Eaton 5PX 3000VA / 2700W / Tower ,Rack 2U / Line-Interactive High Frequency [5PX3000iRT2U] 43,700.-
  Eaton 9130-1000i Tower, 230V / 1000VA / 900W / True online, double-conversion [103006434-6591] 21,350.-
  Eaton 9130-1500i Tower, 230V / 1500VA / 1350W / True online, double-conversion [103006435-6591]

29,000.-

  Eaton 9130-2000i Tower, 230V / 2000VA / 1800W / True online, double-conversion [103006436-6591] 38,000.-
  Eaton 9130-3000i Tower, 230V / 3000VA / 2100W / True online, double-conversion [103006437-6591] 48,000.-