ตัวแทนจำหน่าย เครื่องสำรองไฟ Ablerex UPS
       
  Ablerex UPS รุุ่น GR1200 / 1200VA/600W / Line Interactive 4,500.-
  Ablerex UPS รุุ่น GR1800 / 1800VA/900W / Line Interactive 7,250.-
  Ablerex UPS รุุ่น GR2000 / 2000VA/1200W / Line Interactive 8,700.-
  Ablerex UPS รุุ่น RS1000 - Standard / 1000VA/700W / On-Line Double Conversion 13,500.-
  Ablerex UPS รุุ่น RS2000 - Standard / 2000VA/1400W / On-Line Double Conversion 21,500.-
  Ablerex UPS รุุ่น RS3000 - Standard / 3000VA/2100W / On-Line Double Conversion 24,500.-
  Ablerex UPS รุุ่น RS1000 -RT- Standard / 1000VA/700W / On-Line Double Conversion 15,500.-
  Ablerex UPS รุุ่น RS2000 -RT- Standard / 2000VA/1400W / On-Line Double Conversion 25,000.-
  Ablerex UPS รุุ่น RS3000 -RT- Standard / 3000VA/2100W / On-Line Double Conversion 28,500.-
  Ablerex UPS รุุ่น MS1000 / 1000VA/700W / On-Line Double Conversion 18,500.-
  Ablerex UPS รุุ่น MS2000 / 2000VA/1400W / On-Line Double Conversion 29,800.-
  Ablerex UPS รุุ่น MS3000 / 3000VA/2100W / On-Line Double Conversion 39,750.-