บริการดูแลกล้องวงจรปิด (CCTV Maintenance)

ท่านทราบหรือไม่ว่า กล้องวงจรปิดจะมีอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้นจะเกิดการเสื่อมสภาพของตัวเซ็นเซอร์รับภาพ (CCD) ซึ่งทำให้คุณภาพของภาพที่ได้ลดลง จนไม่อาจจะระบุหน้าตาของคนร้าย หรือระบุการกระทำผิดได้ นอกจากนี้ความร้อนของหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพของกล้องวงจรปิด หรือความเสื่อมสภาพ ของสายสัญญาณภาพอาจนำอันตรายมาสู่ที่พักอาศัย หรือทรัพย์สินของท่านได้

เพื่อให้ระบบกล้องวงจรปิดของท่าน ทำงานอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด การดูแลรักษาอุปกรณ์ และตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ขอนำเสนอบริการดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิดประจำปี (ANNUAL CCTV MAINTENANCE SERVICE) สำหรับองค์กรของท่าน ซึ่งรับรองว่าบริการของเราสามารถช่วยให้องค์กร ของท่านประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้ประโยชน์จากระบบกล้องวงจรปิดที่ท่านมีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการของเราครอบคลุมถึง

1.การตรวจสอบการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดประจำปี

2.การเปลี่ยน และซ่อมอะไหล่กล้องวงจรปิด

ทำไมต้องเป็นบริการจาก EK-KARAJ COMPUTER เท่านั้น

1.ความน่าเชื่อถือ กับความเป็นมืออาชีพในด้านกล้องวงจรปิด และระบบคอมพิวเตอร์

2.ช่างตรวจสอบเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้ว

3.อุปกรณ์การทำงาน และอะไหล่นำเข้ามีพร้อมอยู่ตลอดเวลา

4.การให้บริการที่รวดเร็ว และเอาใจใส่

5.มีรายงานการตรวจสอบ หลังเข้าตรวจสอบระบบให้กับหัวหน้างาน หรือเจ้าของกิจการทุกครั้งที่ให้บริการ

เรารับประกัน

- บริการที่รวดเร็ว

- การเข้าตรวจสอบการทำงานโดยไม่รบกวนการทำงานประจำวัน

- ราคาค่าบริการที่ย่อมเยา

บริการของเราครอบคลุมอะไรบ้าง

- ตรวจสอบประวัติการทำงานของกล้อง และเครื่องบันทึกทั้งหมด

- ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อทุกส่วนของระบบกล้องวงจรปิด นับตั้งแต่ระบบสายสัญญาณภาพ, ความร้อนของหม้อแปลง, การทำงานของเครื่องบันทึกภาพ, การเชื่อมต่อสายสัญญาณภาพกับอุปกรณ์เครื่องบันทึกภาพ

- ทำความสะอาดตัวกล้อง กล่องครอบกล้อง และ เลนส์

- ปรับมุม และองศาของกล้อง ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- ตรวจสอบการทำงานของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการดูภาพผ่านอินเทอร์เน็ต

- ตรวจสอบระบบการบันทึกภาพ และการดูภาพย้อนหลัง

- มีรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงสถานะการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดของตนเอง

- หม้อแปลงไฟกล้อง (Adapter)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-349-4600 ต่อ 122