Fujitsu Image Scanner SP-1130

Fujitsu Image Scanner SP-1130

 

ราคาปกติ 19,000 บาท (รวม Vat.)

ขอใบเสนอราคา

  • สแกนเนอร์สีแบบ ADF
  • ความเร็วในการสแกน สแกนหน้าเดียว 30 แผ่นต่อนาที , สแกนสองหน้า 60 ภาพต่อนาที
  • ความละเอียดในการสแกน สูงสุด 1200 dpi
  • การเชื่อมต่อ USB 2.0 , USB 1.1 compatible
  • รองรับขนาดกระดาษ A8-A4
  • เอกสารต่อเนื่องยาว 3,048 mm
  • ถาดบรรจุกระดาษ 50 แผ่น (A4 ขนาด 80 แกรม)