Epson Dot Matrix LQ-2090

ราคา 19,700 บาท (Exc. vat.)

ราคาปกติ 23,500 บาท (Inc. Vat.)

สั่งซื้อ / ขอใบเสนอราคา

Epson LQ-2090

Epson Dot Matrix LQ-2090

 • จำนวนเข็มพิมพ์: 24
 • จำนวนคอลัมน์: 136
 • ความละเอียดในการพิมพ์(จุดต่อนิ้ว): 360x360
 • แบบร่างความเร็วสูงสุด 10 ตัว/นิ้ว (ตัวอักษร/วินาที): 440
 • แบบร่างความเร็วสูงสุด 12 ตัว/นิ้ว (ตัวอักษร/วินาที): 529
 • แบบร่าง 10 ตัว/นิ้ว (ตัวอักษร/วินาที): 330
 • แบบร่าง 12 ตัว/นิ้ว (ตัวอักษร/วินาที): 396
 • แบบละเอียด 10 ตัว/นิ้ว (ตัวอักษร/วินาที): 110
 • แบบละเอียด 12 ตัว/นิ้ว (ตัวอักษร/วินาที): 132
 • การพิมพ์สำเนา: 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
 • หน่วยความจำ: 128 KB
 • ทางเดินกระดาษแผ่นเดียว (แบบลูกกลิ้ง): ด้านหน้า, ด้านหลัง
 • ทางเดินกระดาษต่อเนื่อง (แบบเฟืองขับ): ด้านหน้า, ด้านหลัง, ด้านล่าง
 • พอร์ตการเชื่อมต่อ: Parallel / USB Type B / EPSON Print server(Option)
 • ริบบอน: S015586
 • รับประกัน: เครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี